BIM

BIM (Building Information Model, Modeling of Management) is een belangrijke ontwikkeling binnen digitalisering van de bouwsector. Het is een manier van denken, een proces waarin een project digitaal opgebouwd wordt als centrale databank waaruit alle informatie, gerelateerd aan het gebouw, gelinkt is. Het volledige model wordt opgebouwd uit elementen die refereren naar de realiteit. BIM wordt toegepast doorheen de volledige levenscyclus van een gebouw, door alle partijen, van ontwerp tot in de gebruiksfase. Het zorgt voor een meer geïntegreerde samenwerking tussen alle bouwpartners, wat op zijn beurt de efficiëntie van het bouwproces verhoogt en informatieverlies tot een minimum kan beperken. Door het gebruik van BIM anticipeert TIDES als dynamisch team met een drang naar innovatie op de toekomst.

BIM voor TIDES

De voordelen van BIM kunnen kort samengevat worden in vier punten: hogere consistentie, compleetheid, procesefficiëntie en een daling van de foutenlast. Deze voordelen leveren een financiële meerwaarde op, wat uiteraard de drijfveer is voor elk bouwbedrijf om in te zetten op BIM. Niet elk kantoor zal echter even veel belang hechten aan elke actie die past in een BIM-workflow, wat betekent dat de concrete doelstellingen op vlak van BIM, op korte en lange termijn, voor elk kantoor verschillend kunnen zijn. Dit zijn onze doelstellingen.

Centraliseren van informatie

Bij projecten waar verschillende disciplines moeten samenwerken is het belangrijk dat elke partij met de correcte informatie van start gaat, en bij verdere ontwikkelingen steeds met de correcte informatie blijft werken. TIDES brengt in-house verschillende disciplines samen, wat ervoor zorgt dat het voor ons cruciaal is om informatie te gaan centraliseren. Zo blijft die informatie consistent en eenduidig, en kan elke discipline werken met de meest actuele informatie van de nevendisciplines.

Éen allesomvattend gezamenlijk 3D-model of database van informatie, die alle info over het project bevat is een utopie. Er wordt echter wel gestreefd naar een gedeeld data-model dat door elke partij geraadpleegd kan worden. Dit laat elke discipline toe om hun werk, met hun eigen tools uit te voeren, zonder dat de communicatie met partners verloren gaat.

Daling foutenlast

Uiteraard willen we ook de foutenlast bij projecten beperken. Het samenbrengen van verschillende disciplines, vroeg in het ontwerpproces, zorgt ervoor dat mogelijke conflicten of clashes opgelost kunnen worden voor ze zich tijdens uitvoering op de werf kunnen voordoen. De initiële workload van projecten in een BIM-workflow is intensiever dan bij een klassiek proces, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de tijdswinsten en het vermijden van kosten die nodig zouden zijn om conflicten, die in ontwerpfase ontdekt konden worden, achteraf op te lossen.

De focus van TIDES is steeds een vlotte werf. Sinds het verder ontwikkelen van deze mentaliteit heeft BIM al bij nagenoeg elk project zijn grote meerwaarde bewezen. 

Change Management

Een logisch gevolg van bovenstaande doelstellingen is het beter omgaan met change management, of het efficiënt omgaan met aanpassingen in een project. Aanpassingen in een project uiten zich o.a. in gewijzigde plannen, snedes, meetstaten en hoeveelheden. Bij een klassieke werkwijze moet deze wijziging op elk van deze documenten afzonderlijk verwerkt worden, en is de kans reëel dat er verschillen ontstaan tussen de vele informatiebronnen die in principe allemaal naar hetzelfde gebouw verwijzen.

Een BIM-mentaliteit en het centraliseren bieden hier de oplossing. 

Facility Management

Om Facility Management als dienst te kunnen aanbieden is het beschikken over een accuraat bouw-informatie-model als verzameling van de nodige info van het gebouw uiteraard interessant. In de toekomst wil TIDES zich hier graag verder in ontwikkelen.

bim-evolutie

verleden

Sinds de opstart van TIDES in 2009 werken we met Tekla Structures, BIM-software die vooral gericht is op structuur en uitvoering. Het Tekla-model gedroeg zich als verktrekpunt van de informatie om architectuur en later meetstaten aan te sturen. Architectuurplannen werden opgemaakt 'rond' het Tekla-model wat in principe zorgde voor clashpreventie. Deze informatiestroom werkte echter slechts in 1 richting.

Speciale technieken werden in 2D CAD gemodelleerd, van clashdetectie was hier dus nog geen sprake.

transitie

De principes van consistentie doorheen verschillende zichten op een model, dat reeds gebruikt werd in Tekla Structures, wilden we ook bereiken in architectuur. De ervaring met Tekla Structures leidde tot een zoektocht naar andere software om één model te creëren dat gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden. Een eerste aanzet kwam met het gebruik van SketchUp PRO, wat zorgde voor positieve resultaten bij enkele verschillende testcases. Ondanks deze enorm leerrijke oefening werden de limieten van SketchUp PRO snel duidelijk.

De zoektocht naar verbetering werd verder gezet door voor BIM-consultancy te kiezen en een stappenplan op lange termijn vast te leggen. Op basis van een grondige analyse van TIDES als bedrijf, en alle collega's individueel werd onderzocht wat we exact nodig hadden, en welke tools best passend waren om deze noden in te vullen. 

implementatie

Een BIM-analyse van TIDES leerde ons dat het BIM-pakket Revit van Autodesk het best past in het multidisciplinair karakter van TIDES. De vlotte communicatie tussen Revit- en Tekla Structures-modellen zorgt er ook voor dat de jarenlange ervaring met de structuurmodellen perfect past binnen het verder ontwikkelen van onze BIM-workflow.

toekomst

Gezien de Kaizen-filosofie van TIDES (letterlijk vertaald 'veranderen naar beter') zal de zoektocht naar optimalisaties blijven duren. In eender welk stadium van implementatie zal het echter een aandachtspunt blijven om de correcte balans te vinden tussen input en opbrengst, en het bepalen van tot welke graad van detail gewerkt moet worden op welk moment.

Het verder uitbouwen van standaarden en bibliotheken van TIDES is uiteraard een must.

Hoe kunnen we pragmatisch omgaan met speciale technieken en clashdetectie? Kunnen virtual reality en augmented reality op korte of lange termijn een grote meerwaarde bieden?