BUILD BETTER & WORK SMARTER
with TIDES' one-stop building solutions

WE CREATE SUSTAINABLE, FUNCTIONAL
AND FUTUREPROOF SMART SPACES
FOR WORKING AND LIVING

TIDES’ multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau huist experts in disciplines architectuur, stabiliteit, speciale technieken en projectmanagement alsook inzake milieuvergunningen, archeologie en de complexiteit van duurzame evoluties zoals watermanagement en energiezuinige technieken.

Met BIM en KAIZEN als onze drivers beheren wij het voortdurend evolueren met nieuwe tendensen alsook een vlotte en in-real-time communicatie tussen alle disciplines en betrokken partijen.

Voor u betekent dit een one-stop oplossing voor nieuwbouw en renovatie waarbij ons werkproces u geld en tijd bespaart terwijl in kwaliteit gewonnen wordt.

TIDES’ UNIQUE FLOW

PROJECTS

Sofel

Sofel

Livlina

Livlina

KANTOOR- & INDUSTRIEGEBOUWEN.
ZOWEL VOOR KMO ALS OVERHEID.

NEWS

Vizio ’t Soete

Vizio ’t Soete

1667 861 TIDES

LET’S CREATE

Heeft u een project dat
u wenst te bespreken?

Laat uw email na to

stay in the know of TIDES' flow