DISCLAIMER

Deze website is eigendom van TIDES Architecture bvba.

Adres maatschappelijke zetel:

Pottelberg 171
8501 Marke, Kortrijk
Telefoon: +32 56 95 92 25
E-mail: info@tides.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0892 69 46 61

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Privacy verklaring
TIDES Architecture bvba hecht belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw toestemming. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot TIDES Architecture bvba, Pottelberg 171, 8501 Marke of via info@tides.be.
Meer info over onze privacyverklaring vindt u op www.tides.be/privacyverklaring.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Tides Architecture bvba of Tides Engineering bvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TIDES Architecture bvba of TIDES Engineering bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van TIDES Architecture bvba zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan TIDES Architecture bvba geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van de e-mail berichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt TIDES Architecture bvba u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst TIDES Architecture bvba u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij TIDES Architecture bvba of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan TIDES Architecture bvba. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door TIDES Architecture bvba.