Erfgoeddepot Trezoor in Kortrijk

Dit erfgoeddepot wordt gerealiseerd ter ondersteuning van een intergemeentelijk erfgoedbeleid voor de 13 aangesloten gemeentes bij de culturele erfgoedcel ‘Zuidwest’ nl. Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

Het gebouw wordt opgericht op de site Vier Linden in Heule, een locatie die gemakkelijk bereikbaar is voor de regio door de gunstige ligging aan de ring R8.
Cruciaal voor de goede bewaring van de collectiesukken is een zo constant mogelijke relatieve vochtigheid, zowel op korte (dagfluctuaties) als lange termijn (seizoensfluctuaties), waarbij een setpoint wordt nagestreefd van 45% < RV < 55%. Om dit te bereiken wordt zo veel als mogelijk ingezet op passieve klimaatbeheersing steunend op het ‘Denemarken concept’ waarbij hoge thermische inertie, hoge isolatiegraad en hoge luchtdichtheid de cruciale bouwfysische randvoorwaarden scheppen. Het gebouw wordt een laagenergiegebouw met een berekend K-peil van 19 en met als streefdoel de beperkte energievraag te beantwoorden door middel van hernieuwbare energie (PV-panelen).

In het depot vind je diverse erfgoedcollecties zoals schilderijen, theaterdecors stadsschouwburg, textiel, keramiek, archeologie, metaal, houten beelden, munten, … en ook het stadsarchief krijgt er haar nieuwe stek.

Naast de werkruimtes, eigen aan de erfgoedwerking, komt er ook een publieke functie. Voor de ontsluiting van de collectiestukken wordt voorzien in een leeszaal waar de collecties kunnen geconsulteerd worden. Op die manier wordt het erfgoed, veelal ongekend, terug in de kijker gebracht.

Het reliëfpatroon in de gevel verwijst naar de Kortrijkse Damasten. Kortrijk was vanaf de 16e eeuw hét centrum voor deze  weeftechniek van linnen.

LOCATIE

Heule, Kortrijk

BOUWHEER

Stad Kortrijk

ROL TIDES

Stabiliteit, Project Management

UITVOERINGSJAAR

2015

STATUS

Opgeleverd