Nieuwe kantoren en loodsen

Er werd een ontwerp opgemaakt voor nieuwe kantoren en daarbij horende loodsen.

Tussen de kantoren en loodsen is een glazen volume geschoven waarin verschillende functies huizen: inkom, ontmoetingsruimte, foyerruimte, de connectie tussen kantoren en loodsen. Deze ruimte is een belangrijk kruispunt en voedt de goede, organisatorische werking van het gebouw.

Onder het kantoorgebouw is er een overdekte parkeergarage gelegen. Het gebouw wordt als een schijnbaar, zwevend volume voorgesteld. Hierdoor valt er natuurlijk licht binnen in de garage en is de gelijkvloerse verdieping van de kantoren verheven t.o.v. haar omgeving. Het houten, overkragende volume op de tweede verdieping zorgt voor een spanningsveld tussen de kantoorvolumes onderling en de glazen foyer. De horizontale lijnen van het verheven volume en haar dakranden lopen visueel door in het volume van de loodsen.

Intern in het kantoorgebouw staat de werkkwalititeit van haar gebruikers centraal: licht, zicht, zonering, groen,…

ROL TIDES

Architect, Stabiliteit, Speciale technieken, Project Management

UITVOERINGSJAAR

2017

STATUS

Voorontwerp