TIDES schenkt interactieve videoprojector aan ontwikkelingsproject Pan-Bila te Burkina Faso.

Tides heeft aan Pan-Bila een interactieve videoprojector geschonken die op haar educatief centrum in gebruik zal genomen worden. Hiermee zullen er interactieve lessen opgesteld worden die zullen aansluiten aan het leerplan en de belangrijkste punten van het sensibilisatie programma (bvb hygiëne en preventie van malaria of zelfs ebola, verkeersveiligheid, enz…). Het Pan Bila team weet dat de jonge leerlingen gefascineerd zullen zijn door dit interactief scherm, en hun leergierigheid verder zal stimuleren.

Pan Bila is een ontwikkelingsproject voor kansarme kinderen in Burkina Faso dat in 1991 werd opgestart door Noel Soetaert en Manja Boumans uit Marke (Kortrijk). Het begon met een centrum voor straatkinderen maar groeide verder tot vier pilaren in de strijd tegen de armoede.

  1. Een financieel kinderadoptieprogramma, waarbij kinderen de kans krijgen om naar school te gaan, terwijl de familie de nodige steun krijgt via voedselhulp en sensibilisering.
  2. De moeders, uit de gezinnen vermeld in de eerste pilaar, krijgen via microkredieten de kans om een eigen zaakje te starten. Duizenden vrouwen hebben zo reeds een spaarrekening kunnen opbouwen.
  3. Een educatief centrum, waaronder een lagere school met een 400-tal kinderen, computerklassen, een verkeerspark en een planetarium. De computerklassen en het planetarium staan open voor andere scholen of groepen.
  4. Een meisjescentrum (crisisopvang), waar meisjes die slachtoffer zijn van geweld, verkrachting of zwanger geraakt zijn en verstoten uit hun familie, terecht kunnen. Op het centrum hebben ze een veilige plaats waar ze kunnen verblijven en waar ze de nodige zorg krijgen.

 

2040 1530 TIDES