Aanleg wegenis & tankenpark voor Chevron

Chevron Belgium in Gent is een petrochemisch bedrijf dat vaten met olie vult. Zij maken deel uit van een campus waar verschillende petrochemische bedrijven gevestigd zijn.

Op de site bevinden zich een bedrijfsgebouw, een groep bureelcontainers en tanks, gegroepeerd in tankenparken. Dit project diende er toe meer parking aan te leggen op de site, en een inkuiping te voorzien in het tankenpark. De parkeerplaatsen werden aangelegd met grindverharding, om voldoende parkeerplek te bieden aan werknemers en bezoekers. De inkuiping kwam er zowel uit eigen overweging van de bouwheer, als op vraag van toekomstige wettelijke eisen. Voordien had het tankenpark een grindverharding. Om bodemvervuiling te voorkomen wanneer er een lek zou ontstaan in een van de tanken, werd een verharde ondergrond uit beton aangelegd. Keermuren langs de randen zorgen dat het geheel een kuip vormt waarin de tanks zich bevinden.

LOCATIE

Gent

BOUWHEER

Chevron Belgium nv

ROL TIDES

Architect, Stabiliteit, Project Management

UITVOERINGSJAAR

2018

STATUS

Opgeleverd