Kantoren en stedelijke werkplaatsen Poperinge

In het verleden beschikten de technische stadsdiensten over een verspreide huisvestiging en over sterk verspreide opslagplaatsen. Ook de administratie/leidinggevend personeel en het uitvoerend personeel waren niet samen gehuisvest.

Om hieraan te tegemoet te komen heeft de Stad Poperinge beslist om te investeren in een nieuw gebouw. De eisen voor het stadsdepot in Poperinge zijn op te splitsen in kantoorruimtes, ontvangstruimtes en personeelsfaciliteiten enerzijds. Anderzijds is er ook ruimte nodig voor stockage, werkateliers en dierenasiel. Het totale programma voor de technische diensten vraagt meer oppervlakte dan de voorgestelde geraamde bebouwde oppervlakte in het RUP. Om hieraan tegemoet te komen werd gekozen voor het stapelen van verschillende volumes.

Voor een aangename en lichtrijke werkomgeving bevinden de kantoren zich op de verdieping. Stockageruimte vraagt weinig daglicht. Daarom worden deze bewust geplaatst in het donkerste gedeelte van het gebouw, het gelijkvloers.

Voor een vlotte werking wordt het zwaar transport op de begane grond ontvangen en gedelegeerd. Ook de publiekswerking bevindt zich op de begane grond. Hierdoor kunnen bewoners op de snelst mogelijke manier gebruik maken van de stadsdiensten. Het uitvoerend personeel en kleinere bestelwagens bereiken via een helling, de ateliers op de verdieping.

Het gebouw wordt zo ingeplant dat het een scheiding vormt tussen verschillende verkeersstromen. Op de binnenplaats aan de linkerzijde van het gebouw worden alle laad- en loszones georganiseerd. Rechts bevindt zich een weg die de gebruikers toelaat om het gebouw en zijn diensten volop te ontdekken. De verkeersstromen voor de uitleendiensten en het personeel worden zo mooi gescheiden.

Naast de werkplaatsen wenste de Stad Poperinge ook een dierenasiel te bouwen dat de opvang van dieren op zich kan nemen voor het grondgebied Poperinge en omgeving.

LOCATIE

Poperinge

BOUWHEER

Stad Poperinge

ROL TIDES

Architect, Stabiliteit, Speciale Technieken, Project Management

UITVOERINGSJAAR

2018-2019

STATUS

Opgeleverd