TIDES presenteert op BIMtonic

Op  29 november 2018 presenteerde TIDES op een BIMtonic event over de wisselwerking tussen ingenieurs en architecten, en de meerwaarde van clashdetectie in een BIM-workflow.

BIM, kort voor o.a. Building Information Modeling, is een manier van denken binnen de bouwsector. Het gaat om een proces waarin een project digitaal opgebouwd wordt als centrale databank waaruit alle informatie, gerelateerd aan het gebouw, gelinkt is. De presentatie focuste op de ervaring van TIDES met het BIM-verhaal, en de meerwaarde van het uitdiepen van onze BIM-workflow.


BIM maakt het mogelijk om van bij het begin alle disciplines (architectuurontwerp, stabiliteit, speciale technieken,…) samen te brengen. Een van de voordelen hiervan is dat architecten en ingenieurs hun ontwerp onmiddellijk op elkaar kunnen afstemmen, wat zorgt voor een efficiëntere wisselwerking. Ook wordt onmiddellijk duidelijk waar er tegenstrijdigheden optreden, door middel van o.a. clashdetectie. Dat verlaagt het aantal onverwachte problemen op de werf later, wat op zijn beurt zorgt voor tijdswinsten en een daling van kosten. Aanpassingen in een project kosten minder tijd, omdat alles uit hetzelfde 3D-model komt: plannen, snedes, meetstaten, … kortom (idealiter) alle informatie is afkomstig uit één databank van informatie, waardoor deze info consistent blijft.

In de toekomst wil TIDES ook graag verder inzetten op Facility Management. Ook hierbij is een accuraat BIM-model een enorme meerwaarde.

Door het gebruik van BIM anticipeert TIDES als dynamisch team met een drang naar innovatie op de toekomst. Meer info vind je hier.

1689 1197 TIDES