Verbouwen fabriekshal en bouw van toren voor technische installaties voor ijsfabriek Strombeek

Ijsfabriek Strombeek nv te Meise is een chemisch bedrijf met als activiteit het produceren en leveren van industriële en medische gassen voor het lassen en snijden, leveren van lasapparatuur, productie van ijs en droogijs, en de productie van lachgas.

Om de productie te optimaliseren wordt het proces naar een ander gebouw verhuisd, dat volledig gerenoveerd wordt. Er wordt een bunker toegevoegd met daarin de tank voor opslag van ammoniumnitraat. De kroonlijsthoogte van de nieuw toegevoegde bunker is 8m50 en dit is hoger dan de huidige kroonlijst van dit gebouw. De afstand tot de perceelsgrens is 8m95 en dus beantwoordt deze hoogte aan de 45°-regel.

Verder worden bijkomende opslitsingen gemaakt zodat de productie gefaseerd en gecontroleerd kan verlopen.

In het zuidoost gedeelte van het gebouw worden de faciliteiten, die zich nu enkel op het gelijkvloers bevinden ook doorgetrokken op het verdiep. Zo kan het labo verder uitgebouwd worden, wordt er voorzien in burelen en controlekamers en wordt er een refter voor het personeel met veel licht gecreëerd.

Langs de noordoost gevel komt een laad – en loszone voor verschillende recipiënten die gestockeerd worden in tanks onder de grond.

Op de site wordt een toren gebouwd met een kroonlijsthoogte van 9m90. In deze toren komen technische installaties zoals pompen, compressoren op verschillende verdiepen en op het dak komen koeltorens. Verder wordt voor de telecom-operator Proximus voorzien in een staalconstructie waarop zij hun antennes later monteren, dit betreft een herlocalisatie op de site van de Ijsfabriek. Deze toren is iets afgeschuind om het verkeer, komende van de weegbrug toe te laten hun bocht te nemen. Vanaf de toren worden ook piperacks geplaatst naar de aangrenzende gebouwen. Deze zijn vrijdragend en behouden er een vrije hoogte onder van meer dan 5m.

LOCATIE

Meise

BOUWHEER

Ijsfabriek Strombeek nv

ROL TIDES

Architect, Stabiliteit, Speciale Technieken, Projectmanagement

UITVOERINGSJAAR

2015-2018

STATUS

Opgeleverd

Toren voor technische installaties

Renovatie fabriekshal