Inagro – Champignon II gebouw Beitem

NIEUWE AFDELING VOOR CHAMPIGNONS

Inagro is een onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw. Zo is er een afdeling die zich specialiseert in onderzoek naar champignonteelt. Die afdeling bestond uit twee gebouwen. In samenspraak met de Provincie West-Vlaanderen werd gekozen om de twee samen te voegen en op de vrijgekomen ruimte een nieuw kantoorgebouw te plaatsen.

BUNKER VOOR ONDERZOEK

De hervorming van de afdeling en de bouwplannen creëerden extra kansen om vernieuwde inzichten en onderzoeksmethodes mogelijk te maken. Tides zorgde als ingenieurs- en architectenbureau voor de uitwerking van de plannen. Zo is in het nieuwe gebouw onderzoek naar fase I compostering mogelijk. Voor deze techniek werd een verkleinde versie van een bunker gebouwd waarin substraat gehomogeniseerd wordt uit mest en tarwestro. Via extra wandverwarming worden de effecten van een grote bunker exact nagebootst. Tides hield rekening met alle technieken op vlak van stabiliteit, extra wapening, betonsamenstelling en andere specifieke voorwaarden.

INNOVATOR IN PROEFMETHODES

Inagro is het enige onderzoekscentrum waar zo’n gespecialiseerde proeven mogelijk zijn. Voor een goede werking heeft de voorbouw een hoogte van 7 meter. Naast de proefopstelling biedt een volume plaats aan sanitair, controlekamers en opslagruimte. Via een vaste buitentrap en afsluitbare kooiladder is het dak van de bunker toegankelijk. In de nieuwbouw is er ook een multifunctionele ruimte waar insecten gekweekt worden. Uiteraard werden het gebouw en de installaties aangepakt voor een energie-efficiëntere werking, inclusief alle voorzieningen voor de werknemers. De uitzonderlijke inspanningen tonen de ambitie van Inagro als innovator in de land- en tuinbouw én de in-house kennis van Tides.

LOCATIE

Roeselare

BOUWHEER

Inagro vzw

ROL TIDES

Architect, Stabiliteit, Speciale Technieken Projectmanagement

UITVOERINGSJAAR

2013-2016

STATUS

Opgeleverd